Wydział‚ Inżynierii i Ekonomii  Wydział‚ Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych

Zamiejscowy Wydział‚ Elektroniki, Dziennikarstwa
i Technik Multimedialnych 

EKONOMIA

PIELĘGNIARSTWO

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

INFORMATYKA

PEDAGOGIKA

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
ROLNICTWO

PRACA SOCJALNA

LOGISTYKA